Orjentimi ne Gjykate

Ceshtjet qe gjykohen ne Gjykaten e Apelit Tirane si Gjykate e Shkalles se Pare..

Gjykata e Apelit Tirane gjykon si gjykate e shkalles se pare vetem nje kategori ceshtjesh, konkretisht: Mardheniet juridike te largimit nga sherbimi Civil te Rregulluara nga...

Lexo me shume

Tarifat ne Gjykate

Ne baze te Udhezimit Nr. 991/3, Dt 02.03.2010 te Ministrit te Drejtesise dhe Ministrit te Financave per nje ndryshim ne Udhezimin Nr 13, Dt 12.02.2009 "Per percaktimin e tarifes se sherbimit per veprime dhe sherbime ...

Lexo me shume

Shorti ne Gjykaten e Apelit

Duke filluar nga data 29.04.2014 ceshtjet e rregjistruara prane kryesekretarise se gjykates do te hidhen ne short cdo dite te Merkure, ne oren 14.30.

Kalendari i Ceshtjeve

Untitled Document

<Para Pas >

01 2015

Dje Hen Mar Mer Enj Pre Sht
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
17
18
24
25
31


Njoftime

Linke
Vizitore